wolofSoppi

  GongikubaatSoppi

cosaan:

  1. cosaan ndiaalbeenug mbir yi, lees fi yàgg mbaa baxoo def


Misaalum nees di jëfandikoo baat bi ci Wolof:Soppi

  1. seex anta jóop ku fonkoon cosaan la.

Xool itSoppi

TekkiSoppi

  Waxiin

Déglu baatu cosaan ci wolofi Senegaal