wolofModifier

  • ab peer: li tàmbalee ci dàtt ci garab ba ci saxuwaayu bànqaas yi

françaisModifier

  • tronc