wolofModifier

  GongikubaatModifier

Tur w

TekkiModifier

farañse: prenom, nom
angale: first name, noun
italyee: nome, sostantivo