Wolof Soppi

  Gongikubaat Soppi

mi ngi jóge ci baati saytu ak bu biddiw

Tur Soppi

saytubiddiw

  1. mooy xam-xam biy saytu yarami asamaan yi

Xool it Soppi

Gëstubiddiw

Tekki Soppi

Wikipedia am na jukki bu tudd:

 

Xool it Wikimedia Commons