Wolof

Soppi

baatub asamaan ci làkku araab la bawoo. → Mottalil gongikubaat bi. (Soppi)

asamaan s

  1. soo xoolee ci kaw jàww ji, lu baxa ngay gis.

  Waxiin

déglul baatu asamaan ci wolofi Senegaal